Algemene Voorwaarden

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website aangeboden worden.

Door de website te gebruiken ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Omdat onze Informatie, Aanbevelingen en Diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing. Als je niet met deze Algemene Voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website en boekingsmodule verder niet te bezoeken en/of te gebruiken.
 

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze Website en Diensten voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.

 

Informatie en Aanbevelingen

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Bezoekterschelling.nl garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

De inhoud op onze website, respectievelijk Informatie en Aanbevelingen, hebben uitsluitend een algemeen informatief doel. Bezoekterschelling.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bezoekterschelling.nl

Ook sluit Bezoekterschelling.nl aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Bezoekterschelling.nl hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site.

 

Diensten

Met de Diensten van Bezoekterschelling.nl kan een Huurder boekingsaanvragen verzenden en informatie opvragen bij Verhuurders van vakantie-accommodaties op Terschelling. Onze diensten brengen Huurder en Verhuurder met elkaar in contact om informatie te delen en om een huurovereenkomst te sluiten. Bezoekterschelling.nl is op geen enkele wijze partij in een (huur)overeenkomst die voortvloeit uit haar Diensten.

Een Huurder kan met het boekingsplatform Bezoekterschelling.nl een vrijblijvende reserveringsaanvraag verzenden voor een accommodatie van Verhuurder voor een bepaalde vakantieperiode. De Huurder en de Verhuurder ontvangen de reserveringsaanvraag via e-mail.

Na het ontvangen van de reserveringsaanvraag bevestigt of weigert de Verhuurder de aanvraag per e-mail aan Huurder. De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het toezenden van een Huurovereenkomst en/of Aanvullende Algemene Voorwaarden van de accommodatie en voor het innen van huurpenningen.

 

Huurovereenkomst en/of  Algemene Voorwaarden van de accommodatie

Het moet duidelijk zijn dat Bezoekterschelling.nl op geen enkele wijze partij is in de huurovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder, ook niet omdat Bezoekterschelling.nl optreedt als Commissionair tussen Huurder en Verhuurder. 

Iedere Verhuurder sluit zelfstandig een overeenkomst met Huurder. Verhuurder biedt een eigen Huurovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden. De Verhuurder is verantwoordelijk voor het toezenden van deze documenten als Verhuurder akkoord gaat met de reserveringsaanvraag door Huurder.

 

Beschikbaarheidskalender

De Verhuurder is verantwoordelijk voor het consequent en secuur bijwerken van de beschikbaarheidskalender van de accommodatie(s). Afhankelijk van de beschikbaarheidskalender worden boekbare aanbiedingen gepresenteerd op de website van Bezoekterschelling.nl.

Het kan voorkomen dat een Huurder een vrijblijvende reserveringsaanvraag doet op een periode die onverhoopt niet beschikbaar is, maar wel beschikbaar staat weergegeven. Huurder kan zich in dit geval geen rechten ontlenen aan de vrijblijvende reserveringsaanvraag. Verhuurder en Bezoekterschelling zijn niet verplicht om een verklaring te bieden en/of zij niet verantwoordelijk voor eventuele schade of vergoedingen.

 

Huurprijzen en Toeslagen

De Verhuurder is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van eigen Huurprijzen en Toeslagen op Bezoekterschelling.nl. De aangeboden Huurprijzen en Toeslagen zijn altijd in euro’s en kunnen verschillen per periode. De aangeboden prijzen voldoen aan Europese regelgeving en zijn daarom altijd inclusief alle geldende Toeslagen, zoals schoonmaakkosten, toeristenbelasting, boekingskosten, etc. Voor een aanbieding waarbij de Toeslag bepaald wordt door het aantal personen en dit nog niet bekend is, wordt altijd uit gegaan van tenminste 1 persoon.

 

Betalingen

De betaling van de huursom geschiedt geheel zonder tussenkomst van Bezoekterschelling.nl. Normaliter maakt Verhuurder in de huurovereenkomst aan Huurder kenbaar wat de betalingstermijn is en wat de betaalmogelijkheden zijn.

 

Annuleren

Met gebruik van de boekingsmodule van Bezoekterschelling.nl verzendt een Huurder een vrijblijvende reserveringsaanvraag. Zolang Huurder en Verhuurder geen huurovereenkomst gesloten hebben, zijn Huurder en Verhuurder vrij om de reserveringsaanvraag schriftelijk te weigeren/annuleren.

Na het sluiten van een huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder zijn de annuleringsvoorwaarden van de betreffende overeenkomst van kracht. Restitutie van een gedeelte of het volledige bedrag van de huursom door Verhuurder is altijd volgens de Huurovereenkomst en/of Aanvullende Algemene Voorwaarden van de Verhuurder. Bezoekterschelling.nl is in geen enkel geval verantwoordelijk voor restitutie of vergoeding naar Huurder of Verhuurder.

 

Gebruik accommodatie door derden

Gebruik van de accommodatie door derden is niet toegestaan, tenzij schriftelijk afgesproken met de Verhuurder of als de Huurovereenkomst en/of Aanvullende Algemene Voorwaarden van de Verhuurder anders voorschrijven. Neem bij twijfel of onduidelijkheid altijd contact op met Verhuurder.

 
Inschrijven nieuwsbrief

Je kunt je inschrijven op onze nieuwsbrief met je e-mailadres of onze Website of stuur een e-mail naar info@bezoekterschelling.nl. Je krijgt dan van ons een periodieke nieuwsbrief met nieuwsberichten, blogs en aanbiedingen voor accommodaties.

 

Uitschrijven nieuwsbrief

Je kunt je altijd uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar info@bezoekterschelling.nl, en wij heffen je lidmaatschap op.

 

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons Privacy Verklaring en Cookie Verklaring lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met info@bezoekterschelling.nl.

 

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van Bezoekterschelling.nl. Het is gebruikers toegestaan om de website en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie of de website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Bezoekterschelling.nl vereist.

 
Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar info@bezoekterschelling.nl en we reageren snel. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.
 
Laatste versie: 27 juli 2019